MỘT NGÀY LÀ CHỦNG SINH GIOAN - MÃI MÃI THUỘC GIA ĐÌNH GIOAN

Thông báo nội bộ


HÌNH ẢNH HỘI NGỘ VÀNG
Kỷ niệm 50 năm TCV Thánh Gioan Đà Nẵng (1965-2015)
25-26/06/2015
CÁO PHÓ


Trong niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh, xin báo tin:

Cụ bà Cecilia Maria Ninh Thị Ngọ, thân mẫu của Anh Trần Trung Nghĩa (lớp Phanxicô 1), đã được Chúa gọi về
lúc 17:20 ngày 31/07/2015
tại GX Thái Hoà, TGP Sài Gòn.


10:00 ngày 01/08/2015: tẩm liệm và nhập quan
06:00 ngày 03/08/2015: thánh lễ an táng tại nhà thờ GX Thái Hoà
Sau đó linh cữu được hoả táng tại Trung tâm hoả táng Bình Hưng Hoà

Xin anh chị em hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn cụ Celicia Maria sớm được hưởng thánh nhan Chúa trên Nước Trời.

BĐD Gia đình Gioan phía Nam