MỘT NGÀY LÀ CHỦNG SINH GIOAN - MÃI MÃI THUỘC GIA ĐÌNH GIOAN

Thông báo nội bộ

CHƯƠNG TRÌNH
HỌP MẶT TRUYỀN THỐNG NĂM 2016

Theo sự thống nhất chung của BĐD, các trưởng phó các khu vực và các lớp trong phiên họp ngày 29/5/2016, BĐD xin gởi đến anh chị em trong gia đình Gioan phía Nam chương trình sinh hoạt ngày truyền thống năm 2016 như sau:

1. Thời gian: Vào thứ 7 ngày 9/7/2016

2. Địa điểm: Giáo xứ Ngọc Lâm, Tân Phú, Đồng Nai.

3. Nội dung:

8g00 – 8h30: Tập trung ở khuôn viên Thánh đường GX. Ngọc Lâm.

8g30: Dâng thánh lễ cầu nguyện cho các ân sư và tất cả anh chi em trong gia đình Gioan, những người còn sống cũng như đã qua đời.

Sau thánh lễ mời anh chị em về nhà anh Trần Thắng, trưởng trường.

10g00 – 10g30: Sinh hoạt theo lớp.

10g30 – 11g15: Sinh hoạt chung – sau đó dùng cơm tại nhà anh Trần Thắng.

12g30 – 15g00: Tham quan Thác Mai, tắm suối nước nóng ở Định Quán.

15g30: Bế mạc, chia tay.

Lưu ý: Xin các trưởng khu vực và các trưởng lớp ở khu vực Sài Gòn báo cáo số anh chị em tham dự cho anh Trần Thắng điện thoại số: 0919.553.147 muộn nhất ngày 02/7/2016.

Chân thành cám ơn, rất mong anh chị em có mặt đông đủ trong ngày truyền thống của chúng ta.

Thân ái kính chào!

Ngọc Lâm, ngày 10 tháng 6 năm 2016
TM. BĐD Gia đình Gioan phía Nam
Trần Thắng