MỘT NGÀY LÀ CHỦNG SINH GIOAN - MÃI MÃI THUỘC GIA ĐÌNH GIOAN

Thông báo nội bộ
CHÚ Ý: XIN CÁC ANH CHỊ LỚP TRƯỞNG TRONG GIA ĐÌNH GIOAN LIÊN LẠC VỚI ANH PHAN NGỌC HÙNG, TEL: 0915782620 ĐỂ NHẬN THƯ MỜI TRỰC TIẾP CHO TỪNG ANH EM.

XIN TRÂN TRỌNG CÁM ƠN