MỘT NGÀY LÀ CHỦNG SINH GIOAN - MÃI MÃI THUỘC GIA ĐÌNH GIOANCuộc khổ nạn của Chúa Giêsu


Thông báo nội bộ

CÁO PHÓ

Cụ Bà Anê, thân mẫu của anh Hồ Đắc Minh (lớp Vinh Sơn), đã được Chúa gọi về
ngày 14/04/2014 tại GX Thanh Đức, Đà Nẵng,
thọ 93 tuổi.

Nghi lễ an táng vào lúc 05:30 ngày 17/04/2014 tại nhà thờ GX Thanh Đức.

Linh cữu sau đó sẽ được hỏa táng tại An Phúc Viên Hòa Sơn, thành phố Đà Nẵng.

Xin anh chị em hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Anê được sớm về hưởng thánh nhan Chúa trên Nước Trời.


BĐD Gia đình Gioan phía Nam