MỘT NGÀY LÀ CHỦNG SINH GIOAN - MÃI MÃI THUỘC GIA ĐÌNH GIOAN

Thông báo nội bộ


HÌNH ẢNH HỘI NGỘ VÀNG
Kỷ niệm 50 năm TCV Thánh Gioan Đà Nẵng (1965-2015)
25-26/06/2015