MỘT NGÀY LÀ CHỦNG SINH GIOAN - MÃI MÃI THUỘC GIA ĐÌNH GIOAN

Thông báo nội bộ

KÝ TÊN VÀO BẢN KIẾN NGHỊ “HÃY CỨU CỘNG ĐOÀN KITÔ HỮU IRAQ”


Ký tên vào bản kiến nghị “Hãy cứu cộng đoàn Kitô hữu Iraq”.
Để gởi đến Liên Hiệp Quốc, bản kiến nghị này cần đến 500.000 chữ ký.
Cho đến thời điểm này đã gần được 300.000.

Vào trang này: http://citizengo.org/en/9810-save-iraqi-christian-communityCÁO PHÓ


Ban Đại diện Gia đình Gioan phía Nam xin thông báo:

Cụ Ông RAPHAEL, thân phụ anh Nguyễn Quang Minh (lớp Giacôbê) vừa được Chúa gọi về
tại Ngọc Lâm, Tân Phú, Đồng Nai.

Xin anh chị em hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Raphael sớm được hưởng Thánh nhan Chúa trên Nước Trời.

BĐD Gia đình Gioan phía Nam