MỘT NGÀY LÀ CHỦNG SINH GIOAN - MÃI MÃI THUỘC GIA ĐÌNH GIOAN

Thông báo nội bộ

CÁO PHÓ

Trong niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh, xin báo tin:

Cụ ông Phêrô Nguyễn Văn Dư, thân phụ của các anh Nguyễn Đức Xuân (lớp Giacôbê) và Nguyễn Đức Thịnh (lớp Giuse), đã được Chúa gọi về lúc 9:00 sáng ngày14/08/2016 tại GX Hiệp Lực. Hưởng thọ 91 tuổi

Thánh lễ an táng: 5:00 sáng ngày 16/08/2016 tại Nhà thờ GX Hiệp Lực, Xuân Tâm, Xuân Lộc, Ðồng Nai.

Xin anh chị em hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Phêrô sớm được hưởng Thánh Nhan Chúa trên Nước Trời.

BĐD Gia đình Gioan phía Nam