MỘT NGÀY LÀ CHỦNG SINH GIOAN - MÃI MÃI THUỘC GIA ĐÌNH GIOAN

Thông báo nội bộ

CÁO PHÓ

Trong niềm tin vào Đức Kitô tử nạn và phục sinh, Ban đại diện Gia đình Gioan phía Nam xin báo tin:

Cụ ông Giuse Nguyễn Văn Vĩnh (Ái), thân phụ của các anh Nguyễn Văn Hoàng RIP (lớp FX1) và Nguyễn Văn Tuấn (lớp CTTĐVN),
đã được Chúa gọi về
hưởng thọ 88 tuổi

Thánh lễ an táng: 15:00 ngày 22/02/2017
tại GX Trà Kiệu.

Xin anh chị em hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn cụ Giuse sớm được hưởng Thánh nhan Chúa trên Nước Trời.

BĐD Gia đình Gioan phía Nam